Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Provinciaal Bestuur van Friesland (1796-1797)


Actief vanaf 23-06-1796 tot 30-01-1798

Aantekeningen:

Het Provinciaal Bestuur van friesland voerde het algemeen bestuur over dat gewest. Het was samengesteld uit tweeënveertig leden, verkozen door eenentwintig kiezersvergaderingen (afdelingen of districten), waarheen de grondvergaderingen kiezers hadden gezonden. Iedere kiezersvergadering koos twee leden en twee plaatsvervangers. Deze verkiezingen vonden plaats volgens een op 1 juni 1796 vastgesteld nieuw kiesreglement. Op 14 juni 1797 vonden op grond van een op 4 mei enigszins gewijzigd reglement opnieuw verkiezingen plaats. De mandaten golden telkens voor één jaar.


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

J. Kuiper, Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798. Franeker, 2002.
Pot, C.W. van der, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën. Zwolle, 1949.