Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Provisionele Representanten van het Volk van Gelderland


Actief vanaf 06-02-1795 tot 29-01-1798

Aantekeningen:

Provisionele Representanten van het Volk van Gelderland bestuurden dat gewest als opvolger van de Gelderse landdag. Omdat de Provisionele Representanten, evenals de Landdag vroeger, kwartiersgewijze zijn blijven vergaderen op basis van eigen reglementen, is gekozen voor een beschrijving per kwartier. Een algemeen Gelders reglement is in deze periode ook niet tot stand gekomen. Zie daarom onder: Staten (Provisionele Representanten) van het kwartier van Nijmegen, Staten (Provisionele Representanten) van het kwartier van Zutphen en Staten (Provisionele Representanten) van het kwartier van de Veluwe.