Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Provinciaal Bestuur van Utrecht (oktober 1796 - februari 1798)


Actief vanaf 17-10-1796 tot 24-01-1798

Aantekeningen:

Het Provinciaal Bestuur van Utrecht voerde het algemeen bestuur over dat gewest.

Op 22 augustus 1796 stelden Representanten van het Volk van Utrecht een reglement vast voor een Intermediair Provinciaal Bestuur van het Volk des Lands van Utrecht, in afwachting van de invoering van een staatsregeling.

Het Provinciaal Bestuur was samengesteld uit achttien leden, gekozen door kiesmannen van ieder van de achttien districten, die zelf weer waren verkozen door de tien grondvergaderingen per district. Het mandaat duurde een jaar. Op 4 november 1797 vonden opnieuw verkiezingen plaats.

Het Comité van Algemeen Welzijn uit het Provinciaal Bestuur diende als dagelijks bestuur.
Literatuur:

Muller Fzn., S., Catalogus van het archief der Staten van Utrecht 1375-1813. Utrecht, 1915.
Pot, C.W. van der, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën. Zwolle, 1949.
Savornin Lohman, B.C. de, De bestuursinrichting van gewest, stad en platteland van Utrecht gedurende de Bataafsche Republiek. Utrecht, 1910.