Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Préfecture Maritime de la Hollande


Actief vanaf 01-01-1811 tot 20-11-1813

Aantekeningen:

De Préfet Maritime de la Hollande (Zeeprefect of Prefect van het Zeearrondissement van Holland) zorgde voor de marine, de gendarmerie maritime, de havens, de bevoorrading, de scheepsbouw en de gezondheid van de marine.

Het keizerlijk decreet van 18 oktober 1810 met algemeen reglement voor de organisatie van de Departementen van Holland had voorzien in capitaines de port in de handelshavens, onder verantwoordelijkheid van de Ministre de la Marine et des Colonies. Frankrijk zelf had al zes Préfets Maritimes in evenveel arrondissementen. Onder de vier arrondissementen die later werden toegevoegd was Holland. De Préfecture Maritime behoorde dus niet tot het Gouvernement-Général de Hollande.

Bij keizerlijk decreet van 20 december 1810 werd de organisatie van de Préfecture Maritime de la Hollande geregeld. De Préfet, die uiteraard viel onder het gezag van de Ministre de la Marine et des Colonies, zetelde in Amsterdam. Zijn arrondissement was onderverdeeld in twee divisies, waarvan de eerste, eigen divisie Amsterdam en het voormalige gebied van het Departement Amstelland omvatte. De tweede divisie vormde een sous-arrondissement, met Rotterdam, Hellevoetsluis en het voormalige Departement Maasland. De hoofdplaats was Rotterdam.

Een secrétaire de la préfecture en een secrétaire du sous-arrondissement werden aangesteld. Bij afwezigheid werd de Préfet vervangen door de chef militaire du port te Amsterdam. Elk van de twee divisies werd onderverdeeld in: 1) états-majors, officiers-militaires, artillerie et troupes; 2) équipements et mouvements du port; 3) constructions navales; 4) administration et comptabilité; 5) inspection. Zowel in Amsterdam als in Rotterdam beschikte de Zeeprefect over een Conseil d' Administration.


Wetgeving:

1810/12/20 Keizerlijk decreet: vaststelling van de organisatie van het Zee-arrondissement Holland. meer informatieLiteratuur:

Almanach impérial An Bissextil MDCCCXII. Parijs, 1812. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCX. Parijs, 1810. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXI. Parijs, 1811. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXIII. Parijs, 1813. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Herman, H., Geschiedenis onzer zeemacht tijdens de Fransche overheersching 1810-1814. 1923.