Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Légion d' Honneur


Actief vanaf 01-01-1811 tot 20-11-1813

Aantekeningen:

Het in 1802 opgerichte Légion d' Honneur kreeg tijdens het Keizerrijk de gedaante van een ridderorde, met een op bepaalde voorwaarden erfelijke titel van ridder, eretekenen, de aflegging van een eed van trouw, een toelage, privileges en beroepsverboden.

Aan het hoofd van het Légion d' Honneur stond de Keizer. Hij werd bijgestaan door een grand chancelier, een grand-trésorier en een Grand Conseil de la Légion d' Honneur, maar benoemde zelf de leden van het Légion. Het Légion was verdeeld in zestien cohorten op basis van grondgebied. Holland is in deze verdeling nooit opgenomen.

De grande chancellerie bestond uit vijf divisies: 1) première division (voorstellen tot lidmaatschap, leden); 2) deuxième division (voorbereiding van nominaties); 3) troisième division (eedsaflegging, traktementen en gratificaties); 4) quatrième division (domeinen, gebouwen, instellingen voor onderwijs en armenzorg); 5) cinquième division (archivering, necrologieën).


De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Almanach impérial An Bissextil MDCCCXII. Parijs, 1812. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCX. Parijs, 1810. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXI. Parijs, 1811. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Almanach impérial pour l' année MDCCCXIII. Parijs, 1813. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Daniel, J., La légion d' honneur. Histoire et organisation de l' ordre national. Parijs, [1948].
Tulard, J., Dictionnaire Napoléon. 2 delen. Parijs, 1999.