Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813

 
English | Nederlands

Instelling

Lieutenant-Général de l' Empereur en Hollande


Actief vanaf 09-07-1810 tot 31-12-1810

Aantekeningen:

De Lieutenant-Géneral de l' Empereur en Hollande ofwel de Algemene Stedehouder des Keizers, Lebrun, werd hier te lande ook de prins-stedehouder genoemd, naar zijn titel prince de l' Empire. Lebrun kwam, na het decreet van 10 juli 1810 waarbij het koninkrijk Holland bij Frankrijk werd ingelijfd, reeds op 14 juli 1810 in Amsterdam aan.

De Lieutenant-Géneral gaf onder directe verantwoordelijkheid van de Keizer leiding aan het Holland, via de uitvoerende instellingen van bestuur van het voormalige Koninkrijk Holland, zoals deze tot 31 december 1810 bleven bestaan. Het Wetgevend Lichaam werd eind juli ontbonden, hetgeen feitelijke opheffing betekende. In augustus volgde de opheffing van de Staatsraad.


Wetgeving:

1810/07/09 Keizerlijk decreet inzake de vereniging van Holland met het Franse Keizerrijk. meer informatie

De voornaamste bij deze instelling betrokken personen (links naar Repertorium applicatie):Literatuur:

Almanach impérial pour l' année MDCCCX. Parijs, 1810. Digitaal raadpleegbaar: http://gallica.bnf.fr
Caumont la Force, Marquis de, L' architrésorier Lebrun, gouverneur de la Hollande (1810-1813). Parijs, 1907.