Kaarten

 
English | Nederlands

Kaart 5: Het Koninkrijk Holland na 1807

Uit: Geschiedkundige atlas van Nederland. Uitgegeven door de commissie voor den geschiedkundigen atlas van Nederland en geteekend door het lid der commissie dr. A.A. Beekman. De Fransche tijd (1795-1815) door J.C. Ramaer.


Overzicht kaarten