Literatuur

 
English | Nederlands

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Kamphuis, H.A., De invoering van wetgeving in het Franse departement Nedermaas gedurende het eerste Directoire. Inleiding en regestenlijst van afgekondigde rechtsvoorschriften 1 oktober 1795-19 maart 1797. Maastricht, 1995.
Kamphuis, H.A., Stad en Lande tijdens de Bataafse Republiek. Bestuurlijke en gerechtelijke verhoudingen in Groningen, 1795-1807. Assen, 2005.
Kan, J.B., De comptabiliteit in het staatsbestuur. Leiden, 1896. KB 327 A 345.
Kempen, A.F.J. van, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties. De positie van vier gouverneurs in het politieke krachtenveld van Noord-Brabant 1813-1830. Tilburg, 1988.
Kemper, J.M., Code organique des D├ępartemens de la Hollande. Verzameling van wetten en decreten betrekking hebbende tot de inlijving en organisatie der Hollandsche Departementen. Den Haag, 1812.
Kemper, P.H., Repertorium der literatuur van den waterstaat in Nederland. 2e vermeerderde druk. 's-Gravenhage, 1915.
Kerkhoven, A. en A. Klijn, Beeld van de psychiatrie 1800-1970. Historisch bezit van de psychiatrische ziekenhuizen in Nederland. Zwolle, 1996.
Keverling Buisman, F. en E. Muller, Kadastergids. Gids voor de raadpleging van hypothecaire en kadastrale archieven uit de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. Den Haag, 1979.
Keverling Buisman, F., "Bestuurlijke hervormingen in Gelderland na de Bataafse Revolutie" in: O. Moorman van Kappen en E.C. Koppens (red.), De Bataafse omwenteling en het recht, p. 115-134.
Kiers, J., De bevelen des Konings. De verhouding van Koning, Ministers en Landvoogd historisch verklaard. Utrecht, 1938.
Kikkert, J.G., Koning van Holland. Louis Bonaparte 1778-1846. Rotterdam, 1981.
Kint, Ph. en R.C.W. van der Voort, "Economische groei en stagnatie in de Nederlanden, 1800-1850" in: Economisch- en Sociaalhistorisch Jaarboek XLXIII (1980) p. 105-154.
Kist,J.G., Het grootboek van openbare schuld uit een burgerlijk regtelijk oogpunt beschouwd. Amsterdam, 1865.
Klein, S., "De sprong naar '95. Van patriots naar Bataafs republikanisme" in: De Achttiende Eeuw. Documentatieblad van de Werkgroep Achttiende Eeuw XXVIII (1996) p. 39-46.
Klein, S.R.E., Patriots republikanisme. Politieke cultuur in Nederland (1766-1787). Amsterdam, 1995.
Klep, P.M.M., "Het huishouden in westelijk Noord-Brabant: structuur en ontwikkeling, 1750-1849". in AAG Bijdragen 18 (Wageningen, 1973) p. 23-94.
Klep, P.M.M., A. Lansink en W.F.M. Terwisscha van Scheltinga, De registers van patentplichtigen, 1805-1893. Broncommentaren II. [Nijmegen, s.a.]
Klep, P.M.M., Bevolking en arbeid in transformatie. Een onderzoek in Brabant 1700-1900. Nijmegen, 1981.
Klep, P.M.M., Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch grensgebied. De economische ontwikkeling in de Noordantwerpse Kempen en de Baronie van Breda, 1750-1850. Tilburg, 1973.
Kluit, M.E., Cornelis Felix van Maanen tot het herstel der onafhankelijkheid, 9 september 1769-6 december 1813. Groningen/Djakarta, 1954.