Literatuur

 
English | Nederlands

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Clinquart, J., L' Administration des Douanes en France sous le Consulat et l' Empire (1800-1815). Parijs, 1989.
Colenbrander, H.T., A.R. Falck, gedenkschriften. 's-Gravenhage, 1913. RGP KS 13.
Colenbrander, H.T., De Bataafsche Republiek. Amsterdam, 1908.
Colenbrander, H.T., Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840. 's-Gravenhage, 1905-1922.
Colenbrander, H.T., Inlijving en opstand. Amsterdam, 1913.
Colenbrander, H.T., Schimmelpenninck en koning Lodewijk. Amsterdam, 1911.
Colenbrander, H.T., Vestiging van het Koninkrijk (1813-1815). Amsterdam, 1927.
Connelly, O., Napoleon's satellite kingdoms. 1965.
Connelly, O., Napoleon's satellite kingdoms. New York, 1965.
Coopmans, J.P.A., "Van beleid van politie naar uitvoering en bestuur 1700-1840" in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden CIV (1989) p. 579-591.
Couvée, D.H. en G. Pikkemaat, 1813-15, ons koninkrijk geboren. Alphen aan den Rijn, 1963.
Crouzet, F., "Aspects financiers de la relation Franco-Batave" in: Jourdan en Leers, Remous révolutionnaires, p. 49-57.
Curial de Brevannes, F.A., Ch.F. Lebrun. Aix en Provence, 1941.