Literatuur

 
English | Nederlands

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Engelen, Th.L.M., J. Folkerts en S. van den Broek, Fabrieken en trafieken in het Departement van de Oude IJssel (1800): de bedrijfsenquete van Johannes Goldberg. Zwolle, 1990.
Engels, P.H., De belastingen en de geldmiddelen van den aanvang der Republiek tot op heden. Utrecht, 1862.
Ermisse, G. en Ph. Le Tréguilly, Archives Nationales. Guide du lecteur. Parijs, 1993 (6e druk).
Erpecum, I. van (red.), De geschiedenis van justitie in vogelvlucht, 1798-1998.
Esmein, A., Précis élémentaire de l'histoire du droit français de 1789 à 1814. Parijs, 1911.
État général des inventaires des archives diplomatiques. Parijs, 1987.
État général des inventaires des archives diplomatiques. Paris, 1987.
État numérique des fonds de la correspondance consulaire, politique et commerciale de 1793 à 1901. Parijs, 1961.
État numérique des fonds de la correspondance politique de l' origine à 1871, Parijs, 1936.
État sommaire des versements faits aux Archives Nationales par les ministères et les administrations qui en dépendent (série F). Tomes I, II et III (Supplément). Paris, 1962.
État sommaire des versements faits aux Archives Nationales par les ministères et les administrations qui en dépendent (séries F, BB Justice et AD xix), Tome I [F-F9]. Parijs, 1924.
État sommaire des versements faits aux Archives Nationales par les ministères et les administrations qui en dépendent (séries F, BB Justice et AD xix), Tome II [F10-F14]. Parijs, 1935.
État sommaire des versements faits aux Archives Nationales par les ministères et les administrations qui en dépendent (séries F, BB Justice et AD xix), Tome III, Fascicule 2 [F22-F90]. Parijs, 1957.
État sommaire des versements faits aux Archives Nationales par les ministères et les administrations qui en dépendent (séries F, BB Justice et AD xix), Tome III, Fascicule I [F18-F21]. Parijs, 1933.
État sommaire par séries des documents conservés aux Archives Nationales. Parijs, 1891.
Étienne, E., Statistique de la Batavie. Parijs, 1803.
Ette, A.H.J. van, Onze ministers sinds 1798. Alphen aan den Rijn, 1948.
Ette, A.J.H. van, "Onze volksvertegenwoordigers, 1796-1810" in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, IV (1950) p. 107-159.
Even, P., [Archives diplomatiques] Inventaire du fonds des statistiques extérieures. [Betreft XVIIIe-XIXe siècle. "Répertoire numérique détaillé"]. 220 blz. Getypt. XVIIIe-XIXe eeuw. Overzicht van 160 delen.
Evers, G.A., Utrecht als koninklijke residentie: het verblijf van Lodewijk Napoleon te Utrecht 1807-1808. Utrecht, 1941.