Literatuur

 
English | Nederlands

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Gille, B., Les sources statistiques de l'histoire de France. Genève/Paris 1980.
Godechot, J., Les constitutions de la France depuis 1789. Parijs, 1995.
Godechot, J., Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire. Parijs 1951. 4e druk, 1989
Godefroi, L.S., De eerste fase van de financiële unificatie van Nederland, 1796-1801. Rotterdam, 1986.
Gogel, I.J.A. Uitgegeven door J.M. Gogel, Memoriën en correspondentiën betrekkelijk den staat van 's Rijks geldmiddelen in den jare 1820. Amsterdam, 1844.
Gogel, I.J.A., Bijvoegsel bij "I.J.A. Gogel, Memoriën en Correspondentiën", bevattende de algemeene staten van den aangegeven in-, uit- en doorvoer van de jaren 1802-1809 en 1814-1816. Amsterdam, 1844.
Goor, J. van, De Nederlandse koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie, 1600-1975. Tweede druk. Den Haag, 1997.
Goossens, Th., Mr. J.F.R. van Hooff, een Brabants patriot 1755-1816. Nijmegen, 1943.
Gorp, P.J.M. van, Wollen stoffen. De industriële revolutie in Nederland. Tilburg, 1985.
Gosman, J.G., "De ontwikkeling van een centrale bureaucratie in Nederland. Van de laatste jaren van de Republiek tot de Belgische afscheiding" in: Bestuurswetenschappen XLIII (1989) p. 34-50.
Gotteri, N., La police secrète du premier empire. Bulletins quotidiens adressés par Savary à l' empereur. 7 dln., Parijs, 1997-2004.
Gotteri, N., Maison de l'empereur. Domaine étranger. Italie, Belgique, Hollande. Inventaire des articles O2 940 à 1122. Parijs, 1989.
Gotteri, N., Secrétairerie d' État Impériale. Rapports du ministre de la Guerre an VIII-1814. Inventaire des articles AF IV 1090 à 1173. Paris, 1992.
Gotteri, N., Secrétairerie d'État impériale. Guerre (an VIII-1814). Inventaire des articles AF IV 1590 à 1670. Paris, 1988.
Gou, L. de, bew., Het ontwerp van constitutie van 1797. De behandeling van het plan van constitutie in de Nationale Vergadering. Met een facsimile uitgave van het ontwerp van constitutie, Deel I 10 november 1796-10 april 1797, deel II 11 april- 13 september 1797, deel III, Indices, concordanties e.d. en facisimile van het Ontwerp van Constitutie. Den Haag, 1983-1985.
Gou, L. de, Dagboek van een patriot. Journaal van Willem Hendrik Teding van Berkhout. 's-Gravenhage, 1982.
Gou, L. de, De Staatsregeling van 1798. Bronnen voor de totstandkoming. Deel I Bronnen vóór 22 januari 1798 (Den Haag, 1988).
Gou, L. de, De Staatsregeling van 1801. Bronnen voor de totstandkoming. Den Haag, 1995.
Gou, L. de, De Staatsregeling van 1805 en de Constitutie van 1806. Bronnen voor de totstandkoming. Den Haag, 1997.
Gou, L. de, Het plan van constitutie van 1796. Chronologische bewerking van het archief van de eerste constitutiecommissie ingesteld bij decreet van de Nationale vergadering van 15 maart 1796. Den Haag, 1975.