Literatuur

 
English | Nederlands

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Les archives du Ministère des Relations Extérieures depuis les origines. Histoire et guide, suivis d'une étude des sources de l' histoire des affaires étrangères dans les dépôts Parisiens et départementaux. 2 dln. Parijs, 1984-1985.
Les services d' archives en France. Annuaire 2000.
Les sources de l' histoire de l' Asie et de l' Océanie dans les archives et bibliothèques françaises
Lesger, C., Huur en conjunctuur. De woningmarkt in Amsterdam 1550-1850. Amsterdam, 1986.
Lesure, M., Les sources de l' histoire de Russie aux archives nationales. Parijs/Den Haag, 1970.
Lichtenauer, W.F., De Nederlanders in Napoleons Garde d' Honneur. Rotterdam/'s-Gravenhage, 1971.
Lichtenauer, W.F., Geschiedenis van de wetenschap van het handelsrecht in Nederland tot 1809. Amsterdam, 1956.
Limburg Brouwer, P. van, Het leven van Mr. Samuel Iperuszoon Wiselius. Groningen, 1846.
Lindemann, W.M. en Th.F. van Litsenburg, m.m.v. H.M.B. Jacobs, Raad van Brabant. Inventarissen van de archieven van De Raad en het Leenhof van Brabant en de landen van Overmaze te 's-Gravenhage (1586) 1591-1795), het Hof van Justitie en het Leenhof van Brabant te 's-Hertogenbosch 1795-1802 en het Departementaal Gerechtshof en het Leenhof van Bataafs-Brabant te Breda 1802-1811. [z.j., z.pl.] 6 delen.
Linden, J. van der, Regtsgeleerd, practicaal en koopmanshandboek. Amsterdam, 1806.
Lintsen, H.W., ed., Geschiedenis van de techniek in Nederland, de wording van een moderne samenleving I, Zutphen, 1992.
Lintsen, H.W., Molenbedrijf en meelfabriek in Nederland in de negentiende eeuw. Den Haag, 1989.
Lodewijk Napoleon en Assen. Stadsplannen voor een dorp. Assen, 1984.
Lok, M. Windvanen. Napoleontische bestuurders in de Nederlandse en Franse restauratie (1813-1820). Amsterdam, 2009.
Loo, L.F. van, "Den arme gegeven": een beschrijving van armoede, armenzorg en sociale zekerheid in Nederland, 1784-1965. Amsterdam, 1981.
Los, W., "Huiselijke versus publieke opvoeding: de vorming van vaderlandslievende burgers en de revolutie in de Nederlanden" in: De Achttiende Eeuw. Documentatieblad van de Werkgroep Achttiende Eeuw XXVIII (1996) p. 119-130.
Lot, H., Sénat Conservateur et Chambre des pairs impériale (1799-1815). Inventaire analytique MS, 1874.
Lourens, P. en J. Lucassen, "Ambachtsgilden in Nederland, een beknopt overzicht" in: Goudriaan e.a., Gilden in Gouda ([plaats?] 1996), p. 9-19.
Lourens, P. en J. Lucassen, "Ambachtsgilden in Nederland: een eerste inventarisatie" in: NEHA-Jaarboek LVII (1994) p. 34-62.
Lovie, J. en A. Palluel-Guillard, L'Épisode napoléonien. Aspects extérieurs 1799-1815. Nouvelle histoire de la France contemporaine, vol. 5. 1972.