Literatuur

 
English | Nederlands

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Meere, J.M.M. de, Economische ontwikkeling en levensstandaard in Nederland gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw. Aspecten en trends. 's-Gravenhage, 1982.
Meeuwissen, W.J., "Overgang naar een nieuwe tijd 1795-1813" in: E.D. Eijken e.a., In alle Staten. Vierhonderd jaar provinciaal bestuur van Overijssel (Zwolle, 1978) p. 77-99
Meeuwse, K., red., Lodewijk Napoleon. De Hollandse jaren. Een reis door het leven van onze eerste koning. Uithoorn, 2008.
Meijer, J., Erfenis der emancipatie. Het Nederlanse jodendom in de eerste helft van de 19e eeuw. Haarlem, 1963.
Meijgaard, C.H. van, De genie in de Bataafs-Franse tijd. De geschiedenis van het Korps Ingenieurs, het Korps Pontonniers, het Korps Mineurs en Sappeurs. [1984]
Melief, P.B.A., De strijd om de armenzorg in Nederland, 1795-1854. Groningen, 1955.
Mendels, I., Herman Willem Daendels vóór zijne benoeming tot Gouverneur-Generaal van Oost-Indië (1762-1807). 's-Gravenhage, 1890.
Metelerkamp, R., De toestand van Nederland in vergelijking met die van enige andere landen van Europa. Amsterdam, 1804.
Meyier, K.M.G. de, Geschiedenis van het Nederlandse patentrecht. Arnhem, 1870.
Michman, J., "Les juifs des Pays-Bas et le Grand Sanhédrin" in: B. Blumenkranz en A. Soboul (red.), Le Grand Sanhédrin de Napoléon (Toulouse, 1979) p. 86-100.
Michman, J., The history of Dutch jewry during the emancipation period 1787-1815. Gothic turrets on a corinthian building. Amsterdam, 1995.
Mijnhardt, W., "Les sciences en révolution: une affaire d' état" in: Jourdan en Leers, Remous révolutionnaires, p. 200-219.
Milo, T.H., De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van Schout bij Nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop. Den Helder, 1942.
Mokyr, J., Industrialization in the Low Countries, 1795-1850. New Haven, 1977.
Mollien, N.F., Mémoires d' un ancien ministre du Trésor Public de 1800 à 1814. Parijs, 1837-1845.
Mommers, A.R.M., Brabant van generaliteitsland tot gewest. Utrecht/Nijmegen, 1953.
Mooij, Ch. de, Eindelyk uit d' onderdrukking. Patriottenbeweging en Bataafs-Franse tijd in Noord-Brabant 1784-1814. Zwolle, 1988.
Moor, J.A. de en H.Ph. Vogel, Duizend miljoen maal vervloekt land. De Hollandse brigade in Spanje 1808-1813. Amsterdam, 1991.
Moorman van Kappen, O. en E.C. Coppens (red.), De staatsregeling voor het Bataafsche volk van 1798 : opstellen opgedragen aan de nagedachtenis van dr. mr. L. de Gou, tevens acta van het rechtshistorisch colloquium over de betekenis van deze staatsregeling voor de rechtsontwikkeling in Nederland (Utrecht-Nijmegen, 11 en 12 december 1998). Rechtshistorische reeks van het Gerard Noodt Instituut ; nr. 46. Nijmegen, 2001.
Moorman van Kappen, O., "La révolution Batave de 1795 et le droit constitutionnel" in: O. Moorman van Kappen en E.C. Koppens (red.), De Bataafse omwenteling en het recht (1997), p. 1-22.