Literatuur

 
English | Nederlands

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Scherft, P., De archieven der prefectuur van het Departement der Monden van de Schelde en der onderprefecturen van de arrondissementen van Middelburg en Goes, 1810-1814. Den Haag, 1968.
Schie, H.A.J. van, Inventaris van de archieven van het Syndicaat van Holland, 1810-1815; en het Syndicaat der Nederlanden, 1815-1823. 's-Gravenhage, 1995.
Schie, H.A.J., De archieven van het Comité te Lande 1795-1798 en het Ministerie van Oorlog 1798-1810 (1813). Den Haag, 1979.
Schmal, H., "Patterns of de-urbanization in The Netherlands between 1650 and 1850" in: Van der Wee (red.), Rise and decline (1988) p. 287-306.
Schmidt, C., Les sources de l' histoire d' un département aux Archives nationales. Parijs, 1902.
Schmidt, C., Om de eer van de familie. Het geslacht Teding van Berkhout 1500-1950; een sociologische benadering. Amsterdam, 1986.
Schmidt, Ch., Les sources de l'histoire des territoires rhénans de 1792 à 1814 dans les archives rhénanes et à Paris. Parijs, 1921.
Schneider, M., De voorgeschiedenis van de "Algemeene Landsdrukkerij". 's-Gravenhage, 1939.
Schoenmaker, B., P, Peucker en A. Lemmers, Plein 4. De geschiedenis van een logement en een departement. Amsterdam, 2006.
Schoon, D.J., "Lodewijk Napoleon en de regeling der godsdiensten in Holland" in: J. Hallebeek en A.J.B. Sirks, Nederland in Franse schaduw. Recht en bestuur in het Koninkrijk Holland (1806-1810) (Hilversum, 2006) 77-100.
Schutte, G.J., De Nederlandse patriotten en de koloniën. Een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 1770-1800. Groningen, 1974.
Schutte, O, "Les titres du Premier Empire Français en relation avec les Pays-Bas" in: Nederlandse Leeuw XCVII (1980) p. ….
Schutte, O., "Les titres du Premier Empire Français en relation avec les Pays-Bas" in: Nederlandse Leeuw XCVII (1980) 323-358.
Schutte, O., "Les titres du Premier Empire Français en relation avec les Pays-Bas" in: Nederlandse Leeuw XCVII (1980) p. 1.
Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX. Zutphen, 1985.
Sciout, L., "La République française et la République batave" in: Revue des questions historiques XLVII (1896) p. 537-581.
Secrétairerie d'État. Consulat et Empire. Rép. num. ms. par Prost 2 vol. 1878-1879. AF IV 1 à 1957, AF* 1 à 1708. A la fin du second vol. rép. num. de la sous-série AF V.
Sickenga, F.N., Geschiedenis der Nederlandsche belastingen. Tijdvak der Omwenteling. Algemeen stelsel van het jaar 1805. Amsterdam, 1865.
Sickesz, C.J., De schutterijen in Nederland. Utrecht, 1864.
Sieburg, H-O., red., Napoleon und Europa. Keulen/Berlijn, 1971.