Literatuur

 
English | Nederlands

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Tulard. J., Napoléon et la noblesse d' Empire. Nouvelle édition revue et augmentée. Avec la liste des membres de la noblesse impériale (1808-1815). Parijs, 2001.
Turksma, L., Admiraal van Napoleon. Het leven van Carel Hendrik graaf Verhuell, 1764-1845. Arnhem, 1991.
Turksma, L., Wisselend lot in een woelige tijd. Van Hogendorp, Krayenhoff, Chassé en Janssens, generaals in Bataafs-Franse dienst. Westervoort, 1905.
Tydeman, H.W., Levensbijzonderheden van den luitenant-generaal baron C.R.T.Krayenhoff. Nijmegen, 1844.