Literatuur

 
English | Nederlands

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Roelevink, J., "'Cette grande inertie qu' on rencontre sans cesse dans la marche des affaires'. Lodewijk Napoleon als wetgever en uitvoerder" in: De Negentiende Eeuw 30 (2006) 3-4, Themanummer Het Koninkrijk Holland (1806-1810) p. 177-191.
Roelevink, J., "Hete adem en koude kermis. De werkomstandigheden van de ambtenaren van de secretarie van staat van Lodewijk Napoleon" in: Bijdragen en Mededelingen voor de Geschiedenis der Nederlanden CXVII (2002), p. 1-24.
Roessingh, H.K., Het Veluwse kerkvolk geteld. De uitkomsten van de godsdiensttelling van 1809 in sociaal-historisch perspectief. ZUtphen, 1978.
Rogge, C., Geschiedenis der Staatsregeling van het Bataafsche volk. Amsterdam, 1799.
Rogge, J., "Inlichtingen omtrent een aantal Amsterdamsche en buitenlandsche handelshuizen, in 1804 verstrekt door P. & C. van Eeghen" in: Economisch Historisch Jaarboek XXII (1940-42) p. 188-192.
Rogge, J., "Inlichtingen omtrent een aantal handelshuizen in Amsterdam, in het najaar van 1816 verstrekt door de firma Van Eeghen & Co" in: Economisch Historisch Jaarboek XXII (1940-1942) p. 193-195.
Rogge, J., Het handelshuis Van Eeghen. Proeve eener geschiedenis van een Amsterdamsch handelshuis. Amsterdam, 1949.
Roncière, Ch. de La, Bibliothèques de la Marine. Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Parijs, 1907
Rondonneau, L., Collection des lois françaises ... déclarée, exécutoires dans les départemens de la Hollande, et autres réunis à la France depuis 1810. Parijs, 1811. Met table chronologique, table générale alphabétique et analytique.
Rondonneau, L., Verzameling der Fransche wetten, die bij onderscheidene decreten van Zijne Majesteit den Keizer en Koning in de Hollandsche en andere vereenigde departementen verbindende verklaard zijn. Amsterdam, [1811-1814]. tien delen. In UVA, PB Friesland e.e.
Rooden, P. van, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1990. Amsterdam, 1996.
Rooden, P.T. van, "Noordnederlandse protestanten en de revolutie" in: De Achttiende Eeuw. Documentatieblad van de Werkgroep Achttiende Eeuw XXVIII (1996) p. 17-28.
Roodhuyzen, Th., In woelig vaarwater. Marineofficieren in de jaren 1779-1802. Amsterdam, 1998.
Rooijakkers, G., A. van der Veen en H. de Wit (red.), Voor 'Brabants Vryheid'. Patriotten in Staats-Brabant. 's-Hertogenbosch, 1988.
Rosendaal, J., Staatsregeling voor het Bataafsche volk. De eerste grondwet van Nederland. Nijmegen, 2005.
Rosendaal, J.G.M.M. en A. van de Sande (red.), Dansen rond de vrijheidsboom. Revolutionaire cultuur in Brabant en de Franse invasie van 1793. 's-Hertogenbosch, 1793.
Rosendaal, J.G.M.M., "'Geene Heeren meer, zalige Égalité. De door de Franse overheid ondersteunde gevluchte Patriotse burgers, 1787-1794" in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch Bureau XLIX (1995) p. 107-164.
Ruller, S. van, Genade voor recht. Gratieverlening aan ter dood veroordeelden in Nederland 1806-1870. Amsterdam, 1987.
Rutten, W., " 'De vreselijkste aller harpijen'. Pokkenepidemieën en pokkenbestrijding in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw. Een sociaal-historische en historisch-demografische studie. Wageningen, 1997.
Röell, J., Historisch-staatsregtelijk onderzoek naar het algemeen en bijzonder bestuur van den Waterstaat in Nederland 1795-1848. Utrecht, 1866.