Literatuur

 
English | Nederlands

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Plemp van Duiveland, L., Schimmelpenninck 1761-1825. Levensverhaal en tijdsbeeld. Rotterdam, 1971.
Poel, J. van der, Ter ere van Mr. Jean Henri Appelius 1767-1828. Deventer, [1954].
Poel, J.M.G. van der, "De landbouwenquete van 1800" in: Historia Agriculturae I, II, III (1953) p. ----
Poel, J.M.G. van der, Heren en Boeren. Een studie over de Commissiën van Landbouw (1805-1851). Wageningen, 1949.
Poll, J. van de (ed.), Verzameling van vaderlandsche wetten en besluiten uitgevaardigd sedert 22 januarij 1798 tot julij 1810, in zooverre zij ook, sedert de invoering der nieuwe wetgeving in Nederland, middellijk of onmiddellijk van toepassing zijn. Amsterdam, 1840.
Poortinga, E., Fédéralisme et centralisation autour des révolutions batave et française in: Jourdan en Leers, Remous révolutionnaires, p. 34-48.
Popoff, M. e.a., Index général des manuscrits décrits dans le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France I-III. Parijs, 1993.
Posthumus, N.W., Documenten betreffende de buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw, Den Haag
Pot, C.W. van der en A.M. Donner, bew. L. Prakke e.a., Handboek van het Nederlandse Staatsrecht. 13e druk, 1995
Pot, C.W. van der, "Eerste pogingen tot staatsrechtvorming in de onderdelen der Bataafsche Republiek" in: Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Nieuwe Reeks, deel 10, Afdeeling Letterkunde, p.85-124 (no. 3).
Pot, C.W. van der, Bestuurs- en rechtsinstellingen der Nederlandse Provinciën. Zwolle, 1949.
Pots, R., Cultuur, koningen en democraten. Overheid en cultuur in Nederland. Nijmegen, 2000.
Poullet, P., Les institutions Françaises de 1795 à 1814. Essai sur les origines des institutions belges contemporaines. Parijs, 1907.
Pouls, H.C., Een tijding met de snelheid des bliksems. De optische telegraaf in Nederland (1800-1850). Alphen aan den Rijn, ????
Prak, M., Republikeinse veelheid, democratische eenvoud. Sociale verandering in het Revolutietijdvak 's-Hertogenbosch 1770-1820. Nijmegen, 1999.
Priester, P., De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910. Wageningen, 1991.
Priester, P., Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw circa 1600-1910. Wageningen, 1998. A.A.G. Bijdragen 37.
Prost, A. en F. Rocquain, Secrétairerie d' État. Consulat et Empire. Répertoire numerotée MS, 1878-1879. Raadpleegbaar in de inventariszaal van het CARAN in Parijs.
Prud'homme van Reine, R.B., Jan Hendrik van Kinsbergen 1735-1819, admiraal en filantroop. Amsterdam, 1990.
Publicatiën, proclamatiën, notificatiën, decreten, wetten en besluiten van de Bataafse republiek en van het Koningrijk Holland, 1796-1810.