Literatuur

 
English | Nederlands

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Linden, J. van der, Regtsgeleerd, practicaal en koopmanshandboek. Amsterdam, 1806.
Lintsen, H.W., ed., Geschiedenis van de techniek in Nederland, de wording van een moderne samenleving I, Zutphen, 1992.
Lintsen, H.W., Molenbedrijf en meelfabriek in Nederland in de negentiende eeuw. Den Haag, 1989.
Lodewijk Napoleon en Assen. Stadsplannen voor een dorp. Assen, 1984.
Lok, M. Windvanen. Napoleontische bestuurders in de Nederlandse en Franse restauratie (1813-1820). Amsterdam, 2009.
Loo, L.F. van, "Den arme gegeven": een beschrijving van armoede, armenzorg en sociale zekerheid in Nederland, 1784-1965. Amsterdam, 1981.
Los, W., "Huiselijke versus publieke opvoeding: de vorming van vaderlandslievende burgers en de revolutie in de Nederlanden" in: De Achttiende Eeuw. Documentatieblad van de Werkgroep Achttiende Eeuw XXVIII (1996) p. 119-130.
Lot, H., Sénat Conservateur et Chambre des pairs impériale (1799-1815). Inventaire analytique MS, 1874.
Lourens, P. en J. Lucassen, "Ambachtsgilden in Nederland, een beknopt overzicht" in: Goudriaan e.a., Gilden in Gouda ([plaats?] 1996), p. 9-19.
Lourens, P. en J. Lucassen, "Ambachtsgilden in Nederland: een eerste inventarisatie" in: NEHA-Jaarboek LVII (1994) p. 34-62.
Lovie, J. en A. Palluel-Guillard, L'Épisode napoléonien. Aspects extérieurs 1799-1815. Nouvelle histoire de la France contemporaine, vol. 5. 1972.
Luc., J.-N., Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie. Guide de recherche. Maisons-Alfort, 2004.
Luijt, J. en M. Houtman, Personeel aan de Munt van Utrecht 1579-1806. Utrecht [1999].
Luikens, E., "Bestuurlijk en bureaucratisch Apeldoorn, 1810-1813: druk, druk, druk" in: P.J.A.N. Rietbergen (red.), Bureaucraten betrapt. Historische opstellen (Amersfoort, 2001) p. 199-216.
Luikens, E., Apeldoorn in de schaduw van Het Loo 1785-1905. Politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen in Apeldoorn. 1999.
Lunsingh Scheurleer, Th.H., "De inrichting van het Koninklijk Paleis te Amsterdam onder Lodewijk Napoleon" in: Publicaties van het Genootschap voor Napoleontische Studiën IV (1953). 18 blz.
Luttenberg, G., Register der wetten en besluiten betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden, sedert den jare 1796 (1796-1849). Zwolle, 1840-1851. Nieuwe editie Zwolle 1843-1851. 3 delen.
Luttenberg, G., Register van wetten en besluiten betrekkelijk het openbaar bestuur in de Noord-Nederlanden sedert 1796 tot 1813. Zwolle, 1834.
Luttenberg, G., Vervolg op het Groot Plakkaatboek of verzameling van wetten, betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden: Armwezen (Zwolle, 1837); Bestuur in de gemeenten (Zwolle, 1938); Zamenstelling der regterlijke magt en beleid der justitie (Zwolle, 1838); Organieke en andere algemeene verordeningen betrekkelijk de wetgeving (Zwolle, 1839); Algemeene en plaatselijke policie, veiligheid en openbare orde (Zwolle, 1839).
Luttervelt R. van en L. Brummel, Tentoonstelling Lodewijk Napoleon en het koninkrijk Holland. Rijksmuseum, Amsterdam, 20 maart - 25 mei 1959. Amsterdam, 1959.