Literatuur

 
English | Nederlands

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Gouw, J.L. van der, Besturen van Holland na de inval van 1795 tot de grondvesting van het koninkrijk Holland in 1806. 1946 [wrsch. overdruk van een artikel]
Govers, F.G.G., Het geslacht en de firma Van Lanschot, 1737-1901. Tilburg, 1972.
Graaff, H.H.A. de, De militair-rechterlijke organisatie en haar verband met de bevelsverhoudingen bij de landmacht, 1795-1955. 's-Gravenhage, 1957.
Graft, C.C. van der, Blikman en Sartorius. Lotgevallen van een Amsterdams koopmanshuis 1749-1949. Amsterdam, 1950.
Greeven, J., Beredeneert constitutioneel woordenboek. Dordrecht, 1800.
Greeven, J., Het Staatsbestuur der Bataafsche Republiek in zijn wetgevende, uitvoerende en rechterlijke magt. Volgens de jongste Staatsregeling in den jaare 1801 aangenomen, en na aanleiding der reglementen en instructiën voor de geconstitueerde magten en authoriteiten kortelijk beschreven. 2 dln. Amsterdam, 1802-1803.
Griffith, R.T., "The creation of a national Dutch economy: 1795-1909" in: Tijdschrift voor Geschiedenis XCIV (1982) p. 513-537.
Griffith, R.T., Achterlijk, achter of anders? Aspecten van de economische ontwikkeling van Nederland in de negentiende eeuw. Amsterdam, 1980.
Grijzenhout, F. en N.C.F. van Sas (red.), Denkbeeldig vaderland. Kunst en politiek in de Bataafs-Franse tijd 1795-1813. Den Haag, 1995.
Grijzenhout, F., Een Koninklijk Museum. Lodewijk Napoleon en het Rijksmuseum 1806-1810. Amsterdam, 2000.
Grondwetgeving 1795-1806. Voordrachten gehouden bij de presentatie van "De Staatsregeling en de Constitutie van 1806. Bronnen voor de totstandkoming" op 27 maart 1997 te Haarlem. Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Haarlem, 1997.
Groot, A. de, Leven en arbeid van J.H. van der Palm. Wageningen, 1960.
Groote, P.D., Kapitaalvorming in infrastructuur in Nederland 1800-1913. Groningen, 1995.
Guide de recherche sur l' histoire de la Poste en France des origines au Premier Empire. 2005.
Guide des sources de l' histoire de l' Amérique latine et des Antilles dans les archives françaises. Paris, 1984.
Guide des sources de l' histoire de la Pologne dans les archives françaises.
Guide des sources de l'histoire des États-Unis dans les archives Françaises. Parijs, 1976.
Guide des sources de l'histoire du Canada conservées en France. Ottawa, 1982.
Guillemain, A., Archives économiques et financières. État des fonds au 31 mars 1978. Paris, 1978.
Guillerme, A., "French technology of water during the Napoleonian occupation of Holland" in: Industriële archeologie VI (1986) p. 111-115.