Literatuur

 
English | Nederlands

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Kruithof, B., "De deugdzame natie. Het burgerlijk beschavingsoffensief van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen tussen 1784 en 1860" in: B. Kruithof e.a., Geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Inleiding, bronnen, onderzoek (Nijmegen, 1982) p. 371-385.
Kruseman, A.C., De Fransche wetten op de Hollandsche drukpers 1806 tot 1814. Amsterdam, 1889.
Kuipers, K.J. en J. Klatter, Een Groninger zeeman in Napoleontische tijd. Zee- en landreizen van K.J. Kuipers. Kleine handelsvaart contra continentaal stelsel. Zutphen, 1980.