Literatuur

 
English | Nederlands

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Rutten, W., " 'De vreselijkste aller harpijen'. Pokkenepidemieën en pokkenbestrijding in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw. Een sociaal-historische en historisch-demografische studie. Wageningen, 1997.
Röell, J., Historisch-staatsregtelijk onderzoek naar het algemeen en bijzonder bestuur van den Waterstaat in Nederland 1795-1848. Utrecht, 1866.