Literatuur

 
English | Nederlands

Zoeken naar literatuur

De korste weg om de archieven en de literatuur te vinden die bij één speciale instelling behoren, is zoeken naar de instelling.


Literatuur

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Sloet tot Oldhuis, B.W.A.E. baron, en W.J.D. van Iterson, Proeve eener opgave van bouwstoffen voor eene geschiedenis en statistiek van den Nederlandschen landbouw. 's-Gravenhage, 1874.
Smeets, J.P.E.G., Verdeeldheid en eenheid in het rijkspolitieapparaat. Amsterdam, 2007.
Smid, H.J., Een onbekookte nieuwigheid? Invoering, omvang, inhoud en betekenis van het wiskundeonderwijs op de Franse en Latijnse scholen 1815-1863. Delft, 1997.
Smit, E.J.Th.A.M.A., De oude kleefse enklaves en hun overgang naar Gelderland (1795-1817). Zutphen, 1975.
Smit, J., Den Haag in den Franschen Tijd. 's-Gravenhage, 1913.
Smith, D., Napoleon's regiments. Battle histories of the regiments of the French army, 1792-1815. London/Mechanicsburg, 2000.
Smith, D., The Greenhill napoleonic wars data book. Actions and losses in personnel, colours, standards and artillery, 1792-1815. London, 1998.
Sneller, Z.W. , M.m.w. van P.J. Bouman, H.J. Keuning, S.J. Fockema Andreae e.a., Geschiedenis van de Nederlandse landbouw 1795-1940. Groningen, 1951.
Sneller, Z.W., "De toestand van de nijverheid te Amsterdam en Rotterdam volgens de enquete van 1816" in: Z.W. Sneller, Bijdragen tot de economische geschiedenis van Nederland (Utrecht, 1968) p. 161-202.
Snieder, W., In vogelvlucht. Geannoteerde bibliografie over de Nederlandse luchtvaart vanaf 1784. Alphen aan den Rijn, 1999/
Soboul, A., Dictionnaire historique de la Révolution Française. Parijs, 1989.
Sources de l' histoire de l' Asie et de l' Océanie dans les archives et bibliothèques françaises. dl. I Archives. München e.e., 1981.
Spaans-Van der Bijl, T., Lodewijk Napoleon, koning van Holland. Vredesvorst in een tijd van geweld. Zaltbommel, 1967.
Staats-Besluiten der Bataafse Republiek 1805-1806
Stam, H., "Hendrik Jacob Carel Jan baron van Heeckeren van Enghuizen en zijn veldtochten" in: Jaarboek Achterhoek en Liemers IX (1986) p. 7-26.
Stamhuis, I.H., "Cijfers en Aequaties" en "Kennis der Staatskrachten". Statistiek in Nederland in de negentiende eeuw. Amsterdam, 1989.
Staring, W.C.H. en R.W. van Wieringen, De binnen- en buitenlandse maten, gewichten en munten van vroeger en tegenwoordig, met hunne onderlinge vergelijkingen en herleidingen. Arnhem, 1980.
Stekelenburg, M., 200 jaar werken bij de overheid. Boek 1, 1813-1940; Boek 2, 1940-1998. 2 dln., Den Haag, 1999.
Stouten, J., Willem Anthonie Ockerse (1760-1826). Leven en werk. Amsterdam, 1982.
Szramkiewicz, R. en J. Bouineau, Histoire des institutions, 1750-1914. Parijs, 1996.