personen

mr. Coert Lambertus van Beyma thoe Kingma

geboren: 05-02-1753 te Harlingen
overleden: 07-09-1820 te Dronrijp

opmerkingen

Persoonsgegevens: hij voerde het toevoegsel 'thoe Kingma' niet.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) II, 156.

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 171.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 35.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 79 (1988) 541.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 94.

Rosendaal, J., Bataven! Lijst van de Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795 (cd-rom, 2003) no. 0234

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Friesland
van: 19-02-1795 - 23-06-1795
anderen met deze aanstelling...

Beëdigd 28 maart 1795.

functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 17-06-1796 - 31-08-1797
namens: District Ferwerd
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Berlikum
anderen met deze aanstelling...

Bij de staatsgreep van 22 januari 1798 gevangen genomen. Kreeg na gevangenschap en huisarrest pas op 18 augustus van dat jaar zijn bewegingsvrijheid terug.

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 1817 - 07-09-1820
namens: Barradeel, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...