personen

Harmen Thieden Ament

geboren: 1768
overleden: 1839

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 22.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 22.

Rosendaal, J., Bataven! Lijst van de Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795 (cd-rom, 2003) no. 4683

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciaal Bestuur van Friesland (1796-1797)
van: 23-06-1796 - 13-03-1797
namens: Hennaarderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 29-07-1800 - 17-10-1801
namens: District Dokkum
anderen met deze aanstelling...