personen

mr. François Ermerins

geboren: 13-09-1753 te Sluis
overleden: 19-03-1840 te Middelburg

opmerkingen

Overig: toen Zeeland deels door de vijand werd bezet is kwartierdrost Ermerins, die in Tholen moest gaan resideren, belast met de waarneming van het Landdrostambt (besluit 10 augustus 1809 no. 4).

bronnen voor de persoonsgegevens

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 533.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 2 (1911) 142.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) V, 171.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 98.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Zeeland
van: 14-02-1795 -
namens: Tholen
anderen met deze aanstelling...
functie: tweede secretaris
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Zeeland
van: 24-07-1795 -
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Uitvoerend Bewind (Constitutioneel) van de Bataafse Republiek
van: 10-08-1798 - 19-09-1801
anderen met deze aanstelling...

Verliet het Uitvoerend Bewind eigener beweging omdat hij niet wilde meewerken aan de nieuwe grondwet.

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Zeeland (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 05-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: kwartierdrost (drost)
instelling: Landdrost en Assessoren van Zeeland (1807-1809)
van: 08-05-1807 - 08-09-1809
namens: Arrondissement Zierikzee
anderen met deze aanstelling...
functie: landdrost
instelling: Landdrost en Kwartierdrosten van Zeeland (1809-1810)
van: 08-09-1809 - 12-1810
anderen met deze aanstelling...

Ermerins verzocht op 2 oktober 1809 ontslag, maar dat werd voorlopig niet verleend.

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Zeeland (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 01-07-1839
namens: Zierikzee, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Zeeland (1814-1861)
van: 20-10-1814 - 01-07-1825
anderen met deze aanstelling...

De vacature werd niet vervuld.