personen

mr. Jan baron van Styrum

geboren: 27-12-1757 te Haarlem
overleden: 16-06-1824 te Haarlem

opmerkingen

Adelstitels: baron (Empire) 1811/jonkheer 1816/baron 1816.
Overig: in 1811 werd Van Styrum Préfet van het Departement Loire Inférieure, waartoe hij op 13 december 1810 was benoemd en verbleef tot 12 maart 1813.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bargeton, R. e.a., Les préfets du 11 ventôse an VIII au 4 september 1870. Répertoires nominatif et territorial (Parijs, 1981) 296.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 228.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 45 (1952) 143.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 54.

Tulard, J., Dictionnaire Napoléon. Nouvelle édition revue et augmentée (Parijs 1989) 1702.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 23-03-1795 -
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Opnieuw gecommitteerd 5 januari 1796.

functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 17-11-1801 - 30-04-1805
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: groot-thesaurier
instelling: Koninklijke Orde van Verdiensten
van: 26-12-1806 - 13-02-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: landdrost
instelling: Landdrost en Assessoren van Amstelland (1807-1810)
van: 08-05-1807 - 28-12-1810
anderen met deze aanstelling...

Tevens Kwartierdrost van Kwartier I Haarlem.

functie: préfet
instelling: Préfet du Département du Zuyderzee
van: 28-12-1810 - 11-02-1811
anderen met deze aanstelling...

De Landdrost werd als Préfet gecontinueerd totdat zijn opvolger zou zijn aangekomen.

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 02-07-1816 - 01-07-1821
namens: Broek in Waterland, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 2-12-1815.