personen

Josephus Ernestus Ludovicus Franciscus Alexander von Bönninghausen tot Herinckhave en Darup

geboren: 1747
overleden: 1812

bronnen voor de persoonsgegevens

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 357.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 79 (1988) 157.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) II, 206.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 159.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel
van: 06-05-1795 - 1795
namens: Landgericht Ootmarsum
anderen met deze aanstelling...