personen

jonkheer mr. Frans Julius Johan van Eysinga

geboren: 15-06-1752 te Joure
overleden: 03-08-1828 te Leeuwarden

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814.
Overig: was grietman van Doniawerstal 1773-1795.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) V, 95.

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 351.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 102 en II, 67.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 82 (1992) 297.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 589.

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 24.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 15-02-1773 - 07-02-1777
namens: Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 19-03-1782 - 01-04-1788
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 13-05-1788 - 11-05-1794
namens: Zevenwolden, Doniawerstal
anderen met deze aanstelling...
functie: membre du Conseil général
instelling: Préfet du Département de la Frise
van: 1811 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 1826
namens: Doniawerstal, ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Eind: ontslag.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1814-1861)
van: 15-10-1814 - 25-09-1816
anderen met deze aanstelling...

Eind: benoemd tot grietman van Doniawerstal.