personen

mr. Jan Hendrik Stoffenberg

geboren: 1749
overleden: 1838

opmerkingen

Overig: op 8 juni 1799 werd Stoffenberg benoemd tot raadsheer in het Departementaal Gerechtshof van de Rijn, dat echter nooit heeft gefunctioneerd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 224.

Wissing, P.W. van, De eerste volksvertegenwoordigers van Gelderland in 1795 (Amsterdam, 1996) 103.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Staten (Provisionele Representanten) van het Kwartier van Nijmegen
van: 06-02-1795 - 18-04-1795
namens: Zaltbommel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciaal College van Politie, Financie en Algemeen Welzijn van Gelderland
van: 28-02-1795 - 16-05-1795
namens: Kwartier van Nijmegen
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hof van Justitie van Gelderland (1795-1802)
van: 13-05-1795 - 21-10-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 14-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Buren-Culemborg
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Tiel
anderen met deze aanstelling...

Bij de staatsgreep van 22 januari 1798 gevangen genomen. Vrijgelaten bij besluit van 10 juli 1798.

functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 25-02-1801 - 17-10-1801
namens: District Tiel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Gelderland (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 04-04-1803
namens: Kwartier van Nijmegen
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Departementaal Gerechtshof van Gelderland (1802-1811)
van: 29-09-1802 - 28-02-1811
anderen met deze aanstelling...

Beëdigd 5 april 1803.