personen

mr. Jacob Abraham Uitenhage de Mist

geboren: 20-04-1749 te Zaltbommel
overleden: 03-08-1823 te Voorburg

opmerkingen

Persoonsgegevens: naamstoevoeging 'Uitenhage' in 1817.
Overig: op 6 juni 1799 werd De Mist benoemd tot raadsheer in het Departementaal Gerechtshof van de Amstel, dat nooit heeft gefunctioneerd.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VIII, 273.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 170.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 23 (1937) 145.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 989.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 145.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel
van: 1795 - 1795
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 17-05-1796 - 31-08-1797
namens: District Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Deventer
anderen met deze aanstelling...

Bij de staatsgreep van 22 januari 1798 gevangen genomen. Vrijgelaten bij besluit van 10 juli 1798.

functie: lid
instelling: Constitutiecommissie van 1797
van: 15-09-1797 - 22-01-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Raad van de Aziatische Bezittingen en Etablissementen (1800-1804)
van: 04-08-1800 - 01-04-1802
anderen met deze aanstelling...

Op 1 april 1802 werd De Mist tijdelijk aangesteld tot Commissaris-Generaal van het Staatsbewind tot wederoverneming van Kaap de Goede Hoop en vervangen door J.J. Keijzer.

functie: secretaris-generaal
instelling: Directoraat-Generaal voor de Zaken van de Indiën, de Koophandel en Koloniën
van: 12-07-1806 - 29-07-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris-generaal
instelling: Ministerie van Koophandel en Koloniën
van: 29-07-1806 - 08-05-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 14-02-1807 - 08-05-1807
anderen met deze aanstelling...

Alle in Den Haag woonachtige leden van de Staatsraad in buitengewone dienst werden op 14 februari 1807 voor dat jaar in gewone dienst benoemd.

functie: landdrost
instelling: Landdrost en Assessoren van Maasland (1807-1810)
van: 08-05-1807 - 30-11-1807
anderen met deze aanstelling...

Tevens Kwartierdrost van Kwartier I Leiden.

functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 01-12-1807 - 27-05-1809
anderen met deze aanstelling...

Herbenoemd 22 december 1808.

functie: eerste voorzitter van het Hof van Rekeningen van het Koninkrijk Holland
instelling: Hof van Rekeningen van het Koninkrijk Holland
van: 27-05-1809 - 31-12-1811
anderen met deze aanstelling...
functie: voorzitter
instelling: Commissie vervangende het Hof van Rekeningen
van: 01-01-1812 - 30-11-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provisionele Rekenkamer (1813-1814)
van: 30-11-1813 - 31-07-1814
anderen met deze aanstelling...

Voorzitter.

functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Monden van de Maas
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 06-11-1820 - 03-08-1823
anderen met deze aanstelling...