personen

mr. Willem Hendrik Teding van Berkhout

geboren: 1745
overleden: 1809

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 32.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 79 (1988) 485.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 139.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 04-06-1795 -
namens: Delfland
anderen met deze aanstelling...

Extraordinaris gecommitteerde.

functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van de Delf
van: 20-12-1798 - 31-07-1801
anderen met deze aanstelling...