personen

Hans Monses Hettema

geboren: 1761
overleden: 1823

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 112.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 85 (1995) 118.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 359.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciaal Bestuur van Friesland (1796-1797)
van: 23-06-1796 - 30-01-1798
namens: Bolsward
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Intermediair Administratief Bestuur van Friesland
van: 30-01-1798 - 08-03-1798
namens: Bolsward
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 24-09-1798 - 17-10-1801
namens: District Wolvega
anderen met deze aanstelling...