personen

Jan Blanken Jansz.

geboren: 1755
overleden: 1838

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) II, 180.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 358.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 137.

functies in bovenlokale instellingen

functie: commissaris-inspecteur bij de Waterstaat
instelling: Agentschap van Inwendige Politie en Waterstaat
van: 28-06-1800 - 01-11-1803
anderen met deze aanstelling...
functie: inspecteur van de zeehavens en zeegaten
instelling: Commissie van Superintendentie van Zeehavens en Zeegaten
van: 14-10-1803 - 05-1805
anderen met deze aanstelling...

Op 1 mei 1805 voorlopig gecontinueerd.

functie: inspecteur van de zeehavens en zeegaten
instelling: Commissie van Superintendentie over de Waterstaat der Bataafse Republiek
van: 05-1805 - 01-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: inspecteur-generaal
instelling: Directoraat-Generaal van de Waterstaat
van: 21-03-1808 - 31-12-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: inspecteur-général des Ponts et Chaussées
instelling: Direction-Générale des Ponts et Chaussées, Navigation intérieure, Ports de Commerce, Phares et Fanaux, et Lignes Télégraphiques.
van: 14-11-1810 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...

Première Sous-Division Hollande te Amsterdam.