personen

prof.mr. Jan Filip Scheidius

geboren: 14-10-1767 te Harderwijk
overleden: 17-01-1821 te Arnhem

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) X, 77.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 4 (1913) 337.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris-generaal
instelling: Préfet du Département de l' Issel-Supérieur (Boven IJssel)
van: 12-06-1811 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: griffier
instelling: Provinciale Staten van Gelderland (1814-1861)
van: 29-08-1814 - 17-01-1821
anderen met deze aanstelling...