personen

mr. Egbert Anthony Daendels

geboren: 1767
overleden: 1835

bronnen voor de persoonsgegevens

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 434.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 71.

Wissing, P.W. van, De eerste volksvertegenwoordigers van Gelderland in 1795 (Amsterdam, 1996) 236.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Staten (Provisionele Representanten) van het Kwartier van de Veluwe
van: 06-02-1795 - 23-12-1795
namens: Hattem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciaal College van Politie, Financie en Algemeen Welzijn van Gelderland
van: 18-02-1795 - 06-1797
namens: Kwartier van de Veluwe
anderen met deze aanstelling...
functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 30-03-1795 - 01-03-1796
namens: Gelderland
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 07-06-1796 - 1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-07-1798 - 28-07-1801
namens: District Harderwijk
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Gelderland (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 07-1804
namens: Kwartier van de Veluwe
anderen met deze aanstelling...
functie: afgevaardigd lid
instelling: Commissie van Superintendentie der Rivieren
van: 04-05-1803 - 24-09-1803
namens: Gelderland
anderen met deze aanstelling...