personen

mr. Pieter Leonard van de Kasteele

geboren: 1748
overleden: 1810

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) X, 20.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 137.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 29 (1943) 244.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 948.

Schie, H.A.J. van, De archieven van het Comité te Lande 1795-1798 en het Ministerie van Oorlog 1798-1810 (1813) (Den Haag, 1979) 17.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 77.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 02-05-1795 -
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Opnieuw gecommitteerd 30 september 1795.

functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 14-08-1795 - 01-03-1796
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande
van: 13-11-1795 - 29-02-1796
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Leiden-I
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Constitutiecommissie van 1796
van: 15-03-1796 - 10-11-1796
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Nam na de staatsgreep van 22 januari 1798 zelf ontslag.

functie: lid
instelling: Intermediair Wetgevend Lichaam van het Bataafse Volk
van: 15-06-1798 - 31-07-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-07-1798 - 30-07-1799
namens: District Amstelveen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 29-07-1800 - 17-10-1801
namens: District Ridderkerk
anderen met deze aanstelling...
functie: raad
instelling: Thesaurier-Generaal en Raden van Financiën
van: 14-12-1801 - 30-04-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staatsraad (Raadpensionaris)
van: 01-05-1805 - 03-12-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 21-06-1806 - 04-07-1807
anderen met deze aanstelling...

Gecontinueerd 1 januari 1807. Na aanvankelijk te zijn herbenoemd op 29 oktober 1807, werd hij op 4 december tot staatsraad in buitengewone dienst benoemd.