personen

mr. Jan Pieter van Wickevoort Crommelin

Ook bekend als Van Wickevoort Crommelin van Berkenrode.

geboren: 14-07-1763 te Haarlem
overleden: 06-05-1837 te Haarlem

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) III, 266.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 69.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 80 (1997) 25.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 343.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 83.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 09-05-1795 -
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Opnieuw gecommitteerd 29 juni 1795.

functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 03-06-1795 - 01-03-1796
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Amsterdam-IX
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Holland (1802-1805)
van: 24-01-1803 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Holland (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 01-06-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 04-10-1806 - 31-03-1808
namens: Amstelland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 31-03-1808 - 30-09-1808
anderen met deze aanstelling...
functie: directeur-generaal
instelling: Directoraat-Generaal van de Publieke Schuld (en Pensioenen)
van: 31-03-1808 - 16-05-1808
anderen met deze aanstelling...
functie: kanselier van de koning
instelling: Kabinet van de Koning van Holland
van: 16-05-1808 - 01-07-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 01-01-1809 - 31-12-1809
anderen met deze aanstelling...
functie: requestmeester-generaal
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 09-1809 - 31-12-1809
anderen met deze aanstelling...

Waarnemend.

functie: minister
instelling: Ministerie van Buitenlandse Zaken
van: 03-03-1810 - 14-04-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Syndicat de Hollande
van: 08-11-1810 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Zuiderzee
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staten-Generaal (1814-1815)
van: 02-05-1814 - 24-08-1815
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 25-09-1815 - 20-10-1822
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 18-10-1825 - 06-05-1837
anderen met deze aanstelling...