personen

Abraham van Linden van den Heuvell

geboren: 1756
overleden: 1832

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 112.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 38 (1952) 164.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 26-01-1795 - 02-03-1796
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris
instelling: Commissarissen van het Uitvoerend Bewind bij de Departementale Besturen
van: 22-02-1799 - 18-07-1801
namens: Schelde en Maas
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 28-07-1801 - 17-10-1801
namens: District Vlaardingen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 22-10-1801 - 30-04-1805
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...