personen

Cornelis Ignatius Branger

geboren: 1750
overleden: 1803

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) II, 368.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 50.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 11-03-1795 -
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Opnieuw gecommitteerd 29 juni, 28 september en 23 december 1795. eveneens 30 januari 1796.

functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Amsterdam-VI
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Amsterdam-VI
anderen met deze aanstelling...

Nam na de staatsgreep van 22 januari 1798 zelf ontslag.

functie: lid
instelling: Intermediair Administratief Bestuur van Holland
van: 13-07-1798 - 30-03-1799
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Directie van de Levantse Handel
van: 05-1799 - 03-06-1800
anderen met deze aanstelling...

Branger vroeg en kreeg ontslag omdat hij wegens weigering een ander ambt te aanvaarden van zijn stemrecht vervallen was verklaard.

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Holland (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 21-10-1802
anderen met deze aanstelling...

Op eigen verzoek ontslagen.