personen

mr. Augustijn Gerhard Besier

geboren: 19-05-1756 te Deventer
overleden: 13-03-1829 te Deventer

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) II, 139.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 33.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 38 (1952) 53.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 59.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel
van: 1795 - 1795
namens: Stad Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Comité tot de Zaken van de Marine
van: 10-03-1795 - 02-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 31-05-1796 - 10-11-1796
namens: District Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Plaatsvervanger.

functie: commissaris directeur
instelling: Agentschap van Marine
van: 20-02-1798 - 1799
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Uitvoerend Bewind (Constitutioneel) van de Bataafse Republiek
van: 05-06-1799 - 17-10-1801
anderen met deze aanstelling...

Een onmiddellijk verzoek om ontslag werd afgewezen.

functie: lid
instelling: Staatsbewind der Bataafse Republiek
van: 21-10-1801 - 29-04-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: president
instelling: Commissie van Superintendentie van Zeehavens en Zeegaten
van: 14-04-1803 - 01-05-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Algemeen Bestuur van Weldadigheid
van: 30-06-1809 - 01-05-1811
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Overijssel (1814-1861)
van: 03-07-1821 - 13-03-1829
namens: Deventer, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...