personen

Albert Kikkert

geboren: 1762
overleden: 1819

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VII, 53.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 513.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 77.

functies in bovenlokale instellingen

functie: vice-amiral
instelling: Ministère de la Marine et des Colonies
van: 12-10-1810 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: chef militaire du port à Rotterdam
instelling: Préfecture Maritime de la Hollande
van: 20-10-1810 - 22-11-1813
anderen met deze aanstelling...