personen

mr. Jan van Royen

geboren: 1736
overleden: 1803

lid Vroedschap van Leiden (1763 - 1788).

opmerkingen

Vroedschap: Prak geeft eindjaar 1787, Noordam 1788.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Patriciaat. Genealogieƫn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 3 (1912) 338.

Noordam, D.J., Databestand Leidse veertigraad (ongepubliceerd)

Prak, M., Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780 (Amsterdam 1985) 410.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 05-05-1785 - 14-02-1788
namens: Holland, Leiden
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens ontslag uit de vroedschap van Leiden.