personen

mr. Pieter Paulus

geboren: 1753
overleden: 1796

opmerkingen

Persoonsgegevens: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek geeft geboortejaar 1754.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) IX, 38.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 183.

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) II, 353.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 758.

functies in bovenlokale instellingen

functie: advocaat-fiscaal
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 07-04-1785 - 02-1788
anderen met deze aanstelling...

F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen 2 (Middelburg 1893) 353 geeft onjuist aanvang 1783.

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 26-01-1795 -
namens: Rotterdam
anderen met deze aanstelling...

Opnieuw gecommitteerd 16 december 1795.

functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 16-02-1795 - 01-03-1796
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Comité tot de Zaken van de Marine
van: 27-02-1795 - 01-03-1796
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.

functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 17-03-1796
namens: District Den Haag-I
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.