personen

mr. Anthony Hoynck van Papendrecht

geboren: 24-01-1762 te Heusden
overleden: 01-12-1837 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VI, 425.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 123.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 25 (1939) 103.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) II, 612.

Schie, H.A.J. van, De archieven van het Comité te Lande 1795-1798 en het Ministerie van Oorlog 1798-1810 (1813) (Den Haag, 1979) 22.

functies in bovenlokale instellingen

functie: substituut-secretaris
instelling: Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande
van: 10-03-1795 - 12-05-1795
anderen met deze aanstelling...

Militaire Departement.

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 15-06-1795 -
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Nieuwerkerk
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris-generaal
instelling: Departement van Politie (1813-1818)
van: 30-11-1813 - 08-02-1814
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 04-07-1820 - 21-10-1828
namens: Delfshaven, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 21-10-1828 - 01-12-1837
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...