personen

mr. Carel Gerard Hultman

geboren: 10-07-1752 te Zutphen
overleden: 07-03-1820 te 's-Hertogenbosch

opmerkingen

Adelstitel: baron (Empire) 1811.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VI, 452.

Bargeton, R. e.a., Les préfets du 11 ventôse an VIII au 4 september 1870. Répertoires nominatif et territorial (Parijs, 1981) 163.

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 445.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 128.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 890.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 150.

Schutte, O., Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland 1584-1810 ('s-Gravenhage, 1976) 220.

Tulard, J., Dictionnaire Napoléon. Nouvelle édition revue et augmentée (Parijs 1989) 898.

Wissing, P.W. van, De eerste volksvertegenwoordigers van Gelderland in 1795 (Amsterdam, 1996) 219.

functies in bovenlokale instellingen

functie: griffier
instelling: Hof van Justitie van Gelderland (1795-1802)
van: 11-02-1795 - 11-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 20-04-1795 - 01-03-1796
namens: Gelderland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staten (Provisionele Representanten) van het Kwartier van de Veluwe
van: 08-09-1795 - 01-12-1795
namens: Arnhem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 04-12-1797 - 22-01-1798
namens: District Zutphen
anderen met deze aanstelling...

Bij de staatsgreep van 22 januari 1798 gevangen genomen. Vrijgelaten bij besluit van 10 juli 1798.

functie: algemeen secretaris
instelling: Algemene Secretarie van het Uitvoerend Bewind
van: 22-10-1798 - 21-03-1801
anderen met deze aanstelling...
functie: algemeen secretaris
instelling: Secretarie van het Staatsbewind
van: 17-10-1801 - 29-04-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: algemene secretaris van staat
instelling: Algemene Secretarie van Staat
van: 29-04-1805 - 19-06-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: waarnemend secretaris van staat
instelling: Staatssecretarie (Ministerie van de Secretarie van Staat)
van: 19-06-1806 - 30-06-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: directeur-generaal
instelling: Directoraat-Generaal van Schone Kunsten
van: 22-01-1807 - 14-10-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 14-02-1807 -
anderen met deze aanstelling...

Alle in Den Haag woonachtige leden van de Staatsraad in buitengewone dienst werden op 14 februari 1807 voor dat jaar in gewone dienst benoemd.

functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 14-10-1807 - 30-09-1808
anderen met deze aanstelling...

Herbenoemd voor 1808 op 14 december 1807.

functie: landdrost
instelling: Landdrost en Assessoren van Maasland (1807-1810)
van: 30-09-1808 - 28-12-1810
anderen met deze aanstelling...

Vanaf 2 mei 1809 tevens Kwartierdrost van Kwartier I Leiden.

functie: préfet
instelling: Préfet du Département des Bouches-de-la-Meuse (Monden van de Maas)
van: 28-12-1810 - 16-02-1811
anderen met deze aanstelling...

De Landdrost werd op 28 december 1812 als Préfet gecontinueerd totdat zijn opvolger zou zijn aangekomen.

functie: gouverneur

van: 20-04-1814 - 17-01-1820
namens: Noord-Brabant
anderen met deze aanstelling...

Op 28-4-1814 in functie getreden.