personen

mr. Wolf Floris baron van Hemert tot Dingshof

geboren: 27-11-1753 te Kampen
overleden: 22-08-1832 te Olst

lid Raad van Kampen (1780 - 1794).

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1819.

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 723.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 85 (1995) 57.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 119.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1780 - 30-04-1781
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1784 - 30-04-1785
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1791 - 30-04-1793
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 26-07-1793 - 1795
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Overijssel.

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel
van: 1795 - 1795
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Overijssel (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Overijssel (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 05-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Monden van de IJssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Overijssel (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 1815
namens: landelijke stand
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Overijssel (1814-1861)
van: 08-07-1817 - 22-08-1832
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...