personen

mr. Cornelis Johan de Lange van Wijngaarden

geboren: 1752
overleden: 1820

opmerkingen

Overig: De Lange was lid van de Commissie van Liquidatie geweest.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VIII, 36.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 148.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 159.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 26-01-1795 -
namens: Gouda
anderen met deze aanstelling...
functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 17-07-1795 - 01-03-1796
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciaal Comité van Holland (april 1796 - februari 1798)
van: 01-04-1796 - 05-02-1798
anderen met deze aanstelling...

Opnieuw benoemd 5 april 1798. Departement van Militaire Zaken

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Holland (1802-1805)
van: 01-03-1804 - 27-04-1804
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 01-05-1804 - 30-04-1805
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 04-12-1807 - 31-12-1808
anderen met deze aanstelling...

Herbenoemd voor 1808 op 14 december 1807.