personen

jonkheer mr. Edmond Charles Guillaume Ghislain de la Coste

geboren: 24-02-1778 te Mechelen
overleden: 30-03-1870 te Brussel

opmerkingen

Adelspredicaat: 1816.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 81 (1990/1991) 499.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 165.

functies in bovenlokale instellingen

functie: sous-préfet
instelling: Préfet du Département de l' Ems-Occidental (Westereems)
van: 19-05-1811 - 11-1813
namens: Arrondissement Groningen
anderen met deze aanstelling...
functie: referendaris eerste klasse
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 12-01-1816 - 08-08-1821
anderen met deze aanstelling...

Werkzaam voor het departement van Binnenlandse Zaken.

functie: commissaris
instelling: Departement van Binnenlandse Zaken (1813-1861)
van: 18-09-1817 - 27-08-1821
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 27-08-1821 - 29-02-1828
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Departement van Binnenlandse Zaken (1813-1861)
van: 01-01-1830 - 20-10-1830
anderen met deze aanstelling...

Einddatum: ontslag bij koninklijk besluit van 20-10-1830. Op 4-10-1830 was De la Coste naar België gedirigeerd met de prins van Oranje.