personen

mr. Jan Everard Reuvens

geboren: 02-11-1763 te Haarlem
overleden: 22-07-1816 te Brussel

opmerkingen

Overig: Reuvens werd bij KB van 3 maart 1810 no. 1 reeds belast met de portefeuille van Minister Vice-President van de Staatsraad, met zitting in de Raad van Ministers.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) X, 87.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 289.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IX, 855.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 90.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 17-02-1795 - 03-05-1799
anderen met deze aanstelling...

Eervol ontslag.

functie: agent
instelling: Agentschap van Justitie
van: 29-04-1799 - 18-02-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: president
instelling: Nationaal Gerechtshof
van: 17-11-1801 - 07-08-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: president
instelling: Hoog Nationaal Gerechtshof
van: 07-08-1806 - 03-08-1808
anderen met deze aanstelling...
functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 14-02-1807 - 31-12-1807
anderen met deze aanstelling...

Alle in Den Haag woonachtige leden van de Staatsraad in buitengewone dienst werden op 14 februari 1807 voor dat jaar in gewone dienst benoemd.

functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 03-07-1808 - 10-06-1810
anderen met deze aanstelling...

Gecontinueerd 22 december 1808 en 1 januari 1810.

functie: minister vice-president
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 10-06-1810 - 01-08-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: president
instelling: Cour Impériale en Hollande
van: 03-1811 - 06-1811
anderen met deze aanstelling...
functie: conseiller
instelling: Cour de Cassation
van: 29-06-1811 - 11-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: kamerpresident
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 01-08-1814 - 22-07-1816
anderen met deze aanstelling...