personen

Albert Jan Verbeek

geboren: 27-04-1758 te Arnhem
overleden: 20-11-1829 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) XI, 36.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 239.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provisionele Representanten van het Volk van Holland
van: 18-06-1795 -
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Intermediair Administratief Bestuur van Holland
van: 23-01-1798 - 31-01-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Intermediair Wetgevend Lichaam van het Bataafse Volk
van: 13-06-1798 - 31-07-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-07-1798 - 28-07-1801
namens: District Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris Domeinen Nassau
instelling: Agentschap van Financiën
van: 03-08-1801 - 1802
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris Domeinen Nassau
instelling: Thesaurier-Generaal en Raden van Financiën
van: 1802 - 05-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris Domeinen Nassau
instelling: Secretaris van Staat voor de Financiën
van: 05-1805 - 06-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris Domeinen Nassau
instelling: Ministerie van Financiën
van: 06-1806 - 1810
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris
instelling: Hoofdadministratie der Domeinen
van: 09-08-1814 - 23-02-1818
anderen met deze aanstelling...